Retired Badge June July         2014
Retired Badge August Sept       2014
Retired Badge Oct Nov          2014
Retired Badge April May         2015
Retired Badge June July        2015
Retired Badge August Sept     2015

Retired Badge Oct Nov         2015

Retired Badge  Dec Jan 2015-2016
Retired Badge Feb. - March. 2016
Retired Badge April -  May   2016
Retired Badge  June - July    2016
Retired Badge  August Sept  2016
Retired Badge    Oct. Nov.         2016
Retired Badge    Dec - Jan         2017
Retired Badge  Feb - March 2017
Retired Badge  April - May 2017
Retired Badge  June - July   2017
Retired Badge  Aug - Sept   2017
Retired Badge  Oct - Nov     2017
Retired Badge  Dec - Jan      2018
Retired Badge Feb - March  2018
Retired Badge April - May   2018
Retired  Badge  June  -  July 2018
Retired Badge Aug  -  Sept 2018
Retired Badge  Oct   -      Nov  2018   
Retired Badge       Dec. 18 - Jan. 2019